Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và Tên: Nguyễn Tấn Bình Giới tính: Nam Năm sinh: 1958 E-mail: tanbinhvh@gmail.com MỤC TIÊU - Giảng viên chuyên nghiệp - Làm việc với môi trường chuyên nghiệp và thách thức, nâng cao khả năng giảng dạy và nghiên cứu - Đóng góp kiến [...]