Diễn Giả – Giảng Viên

/Diễn Giả - Giảng Viên

Tiến sĩ Lê Đăng Lăng

Tiến sĩ Lê Đăng Lăng - Cố vấn kinh doanh cao cấp Nguyên Giám đốc điều hành, Công ty GCC Nguyên Giám đốc Marketing, Tập đoàn CMC Nguyên Giám đốc Nhóm thương hiệu, Tập đoàn Tân Hiệp Phát Nguyên Giám đốc Marketing và Bán hàng, Công ty Điện thoại KTeL Giám đốc Thương hiệu, Công [...]

Thứ Năm, 27 Tháng Chín, 2018|Categories: Diễn Giả - Giảng Viên|0 bình luận

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và Tên: Nguyễn Tấn Bình Giới tính: Nam Năm sinh: 1958 E-mail: tanbinhvh@gmail.com MỤC TIÊU - Giảng viên chuyên nghiệp - Làm việc với môi trường chuyên nghiệp và thách thức, nâng cao khả năng giảng dạy và nghiên cứu - Đóng góp kiến [...]

Thứ Bảy, 26 Tháng Năm, 2018|Categories: Diễn Giả - Giảng Viên|0 bình luận