Bí Quyết Kinh Doanh Thành Công – SM 011 – Ngày 30-11-2016

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng thường có hai nỗi sợ, đó là sợ không có đủ khả năng, không có đủ tiền, sợ không đủ vốn, sợ không có khách hàng. Và sợ mất lòng người khác, không dám làm điều gì khác biệt, sợ bị chỉ trích, sợ bị cười khi lập một dự án kinh doanh khác biệt.

“Để vượt qua nỗi sợ ấy, chúng ta càng đơn giản hóa công việc kinh doanh chúng ta càng thành công, chúng ta nên nghĩ lớn nhưng làm từng bước nhỏ, ổn định tâm trí, ổn định niềm tin. Sợ cái gì thì phải nhìn thẳng vào nó. Và khi thất bại thì cần đúc rút kinh nghiệm, những bài học”, Anh Tuấn đúc kết.

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

bi-quyet-kinh-doanh-thanh-cong-sm-011-hinh-016

bi-quyet-kinh-doanh-thanh-cong-sm-011-hinh-002

bi-quyet-kinh-doanh-thanh-cong-sm-011-hinh-017

bi-quyet-kinh-doanh-thanh-cong-sm-011-hinh-022

bi-quyet-kinh-doanh-thanh-cong-sm-011-hinh-036

bi-quyet-kinh-doanh-thanh-cong-sm-011-hinh-041

 

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Bình luận