Đồng Nai với khởi nghiệp phía Nam

Giảng viên của khóa học, ông Nguyễn Văn Mỹ, Giảng viên cao cấp Tổ chức Giáo dục PTI, Cố vấn cấp cao Chương trình Khởi nghiệp quốc gia, chia sẻ: “Tôi vui vì phong trào khởi nghiệp đã và đang lan tỏa, phát triển mạnh ở Việt Nam. Tuy nhiên nếu chúng ta làm theo phong trào thì có thể trả giá ghê gớm lắm. Ngược lại, nếu làm chắc thì phát triển bền vững. Có được điều này thì cần có những người được đào tạo, huấn luyện một cách bài bản, có được những kiến thức, phương pháp đúng…”.

Xem thêm video:

Xuân Phương

Theo báo Thanh Niên

Bình luận